Volg ons

De boom met vruchten

In acht stappen samen van ik met jou naar wij

Een stevig ik ontwikkelen

Liefdevolle en constructieve relaties opbouwen

Ontdekken dat wij en samen zijn de sleutels tot welzijn en geluk

Zelfstandigheid – moed – verantwoordelijkheid – vertrouwen – veerkracht – creativiteit.

Dit ben ik!

Mededogen - verdraagzaamheid - humor – flexibiliteit – nieuwsgierigheid – inlevingsvermogen.

Dit zijn jij en ik!

Samenwerken – betrouwbaarheid – respect - leiderschap – motivatie – oplettendheid – verwondering.

Dit zijn wij!

Handelings- en opbrengstgericht werken met De boom met vruchten

De boom met vruchten is een project waarin de uitgangspunten van handelingsgericht werken zichtbaar tot hun recht komen. De boom met vruchten onderstreept het belang van het zien, waarderen en benutten van positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders. De opzet is doelgericht, transparant en voorspelbaar. Daarbij staat het samen werken en praten met leerlingen (en ook ouders) over hun eigen ontwikkeling en ervaringen centraal.

Om als leerkracht bewuster het verschil te kunnen maken in de ontwikkeling van kinderen, heeft De boom met vruchten een training ontwikkelt. Deze training kan bij voorkeur worden gevolgd, voorafgaand aan het lesprogramma van De boom zonder vruchten . In dit voortraject staat de (voorbeeld)rol van de leerkracht aangaande het realiseren van een leerklimaat waarin iedereen zich kan uiten en waarin iedereen gezien en gewaardeerd wordt centraal. Tijdens de training worden theorie en ervaringsgerichte opdrachten en oefeningen afgewisseld.

Vrije, blije en evenwichtige kinderen zijn stralende kinderen en stralende kinderen maken een stralende wereld!

Voortraject: Training “Het verschil maken als leerkracht” bestaat uit 3 onderdelen:
1. IK als leerkracht en belangrijk rolmodel voor de leerlingen in de groep. In dit deel van de training wordt stilgestaan bij de eigen kernkwaliteiten, drijfveren, waarden en principes van de leerkracht. Bewustwording staat centraal.

2. Gesprekken voeren met leerlingen waarin de positieve aspecten van leerlingen en leerkracht worden benut.
Kennis, vaardigheden (vragen stellen en feedback geven) en de attitude voor het voeren van kind-gesprekken worden in dit deel behandeld en geoefend.

3. Als leerkracht een open en veilig klimaat in de groep realiseren.
Kennis, vaardigheden en attitude aangaande het realiseren van veiligheid en openheid als basis voor alle gesprekken in de groep staan centraal in deel 3. Naast kennis over empathisch leiderschap wordt er geoefend met voorbeeldgedrag dat de veiligheid in een groep verhoogt.

 

De training kan in een dagdeel worden gedaan en is bedoeld voor leerkrachten die gaan werken met De boom met vruchten of voor het hele team als basis voor een positief, veilig en open leerklimaat in de hele school. Een training op maat is ook mogelijk.

Het project De boom met vruchten past ook goed bij scholen die opbrengstgericht willen werken. Tijdens en na het project worden er relevante kwaliteiten, behoeften maar ook belemmeringen en groeimogelijkheden van kinderen in kaart gebracht. Dit gebeurt impliciet en expliciet. Deze opbrengsten kunnen na afloop van het project op verschillende manieren worden verwerkt en benut. Voor dit vervolg op de lessen van De boom met vruchten is een training ontwikkeld

 

Natraject: Training "Opbrengstgericht werken met De boom met vruchten ”

In een dagdeel wordt er samen gekeken naar de wijze waarop een school de opbrengsten van het project kan en wenst te verwerken in bijvoorbeeld het:

  • Onderwijsaanbod
  • Groepsplan
  • Hulpplan
  • Portfolio
  • LVS SEO
  • OPP
  • Etc.