Volg ons

Eén grote familie

Voor vernieuwend en duurzaam onderwijs

De boom met vruchten

In acht stappen naar een zelfverzekerder, blijer en gelukkiger kind.

We groeien van ik, naar jij en ik, naar wij. Samen is zoveel meer dan alleen.

Zelfstandigheid – moed – verantwoordelijkheid – vertrouwen – veerkracht – creativiteit.

Dit ben ik!

Mededogen - verdraagzaamheid - humor – flexibiliteit – nieuwsgierigheid – inlevingsvermogen.

Dit zijn jij en ik!

Samenwerken – betrouwbaarheid – respect - leiderschap – motivatie – oplettendheid – verwondering.

Dit zijn wij!

Een ervaringsgericht muzikaal sociaal-emotioneel programma voor leerlingen van de groepen 3 t/m 6.

Of je nu ouder, stiefouder, leerkracht of directeur van een basisschool bent: als volwassene gun je dat ieder kinder zichzelf goed en mooi vindt precies zoals het is. Dat het zich blij, sociaal en betrokken voelt. Misschien was dit zelfs je motivatie om voor het onderwijs te kiezen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van kinderen.

Helaas is faalangst, pesten, buitensluiten,vergelijken en roddelen soms realiteit. Niemand wil dat zijn of haar kind daarmee te maken krijgt.

In acht stappen helpt De boom kinderen om zich mooi, leuk, krachtig, lief, uniek en wijs te voelen. Én te ontdekken dat we samen ‘wij’ zijn.  Als kinderen ontdekken dat we samen ‘wij’ zijn is pesten, roddelen, vergelijken en buitensluiten echt stom.

In acht stappen ontdekken kinderen dat ze mooi, leuk, krachtig, lief, uniek en wijs zijn én dat we samen wij zijn.

De basis vormen het boek De boom zonder vruchten en de acht liedjes. Het programma biedt daarnaast een uitgebreid pakket aan materialen, activiteiten en opdrachten om leerlingen op speelse wijze te laten dat ze meer kunnen dan ze denken én dat we allemaal prachtige regenboogvruchten zijn.

De thema’s van De boom zijn gebaseerd op de zeven universele krachten, ervaringen en verlangens van ieder mens. Hiermee gaat De boom verder dan het trainen van sociale vaardigheden en het leren omgaan met emoties. De doelen van de lessen dragen bij aan het vormen van de persoonlijkheid en de persoon van kinderen.

Als er een stevig ‘ik’ is, kan er ook een ‘jij’ en ‘ik’ zijn. Op het moment dat kinderen ontdekken dat ‘jij’ en ‘ik’ samen ‘wij’ vormen, beseffen ze dat pesten, buitensluiten, vergelijken, roddelen en kleineren van een ander stom is. Zo dragen we bij aan sociaal en emotioneel evenwichtige kinderen die van binnenuit stralen.

 

De boom met vruchten draagt bij aan het ontwikkelen van burgers die vaardig, aardig
en waardig zijn voor zichzelf, de ander en onze planeet.

Hoe doen we dat?
Met acht thema’s en acht ontdekkingen in acht weken. Iedere week gaat een laatje open met de handleiding en de materialen voor die week. We behandelen telkens een nieuw, aanvullend en opbouwend thema. Daarbij horen opdrachten en activiteiten op algemeen, sociaal-emotioneel, creatief, educatief, cognitief en fysiek vlak. Natuurlijk houden we rekening met de meervoudige intelligentie van kinderen.

Muziektheaterstuk
De achtste en laatste week is de week van integratie: het verbinden van de eerdere thema’s tot een samenhangend geheel. De kinderen ronden de lessen af met het muziektheaterstuk De boom met vruchten.

Makkelijk en vakoverstijgend
Het digitale lesprogramma is zo ontwikkeld dat de lessen weinig voorbereiding vragen van de leerkracht. Door de terugkerende, vaste opbouw van elk thema geeft het lesprogramma rust en herkenning voor zowel de leerkracht als de leerling.

De boom met vruchten is met haar thema’s een rijke aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod.

Keuze uit diverse pakketten

Pakket 1: Muziektheaterstuk

 In acht stappen werken kinderen en leerkrachten aan het muziektheaterstuk De boom met vruchten.  Inclusief compleet en volledig script, handleiding,  decoorbouw, kostuums en theaterattributen.

 

 

Pakket 2: Acht weeks les- en doeprogramma inclusief muziektheaterproject

Kant en klaar les- en doeprogramma inclusief offline en online materialen. Dit pakket bestaat uit acht modules. Iedere module behandeld een telkens nieuw, aanvullend en opbouwend thema vanuit de meervoudige intelligentie van kinderen. In de laatste en achtste week en laatste week wordt het programma afgerond met het muziektheaterstuk dat alles met elkaar verbind.

Pakket 3 & 4: Acht weeks les– en doe programma inclusief muziektheaterstuk en HGW en/of OGW traject

Kant en klaar doe- en ervaringsprogramma inclusief offline en online materialen. Dit pakket bestaat uit acht modules. Iedere module behandeld een telkens nieuw, aanvullend en opbouwend thema vanuit de meervoudige intelligentie van kinderen. In de laatste en achtste week en laatste week wordt het programma afgerond met het muziektheaterstuk dat alles met elkaar verbind. In de laatste en achtste week wordt het programma afgerond met het muziektheaterstuk dat alles met elkaar verbind. Aan dit pakket is ook een HGW en/of OGW traject verbonden.

Pakket 5: Eén daags schoolbreed en groepsdoorbroken muziektheaterproject

Onder begeleiding van professionals staat deze dag in het teken van samen groeien en samen bloeien. Alle leerlingen van de gehele school werken deze dag aan de muziektheatervoorstelling De boom met vruchten. De liedjes, de dansen, de teksten, de scenes, het decor en de attributen worden door alle leerlingen samen gemaakt. Iedere groep neemt een stuk voor haar rekening en de oudere kinderen ondersteunen de jongere kinderen. Dit is een enorm leerzame en plezierige dag voor iedereen.

 

Het is gemakkelijker om kinderen te laten opgroeien tot evenwichtige volwassenen, dan uit balans geraakte volwassenen weer in evenwicht te brengen.

Fredrick Douglass

Acht weken - Acht laatjes

Voor iedere week één laatje met de handleiding en de materialen voor die week.

Acht laatjes – Acht thema’s

• Ik ben blij met mij
• Voelen en genieten
• Super mega goed
• Liefde
• Mijn stem
• Wijzer dan wijs
• Eén grote familie

• De regenboog zijn wij

 

Acht thema’s – Acht ontdekkingen

• Ik ben goed en mooi precies zoals ik ben
• Ik geniet van alles wat ik voel en meemaak
• Ik geloof in mezelf en ben trots op mezelf
• Ik geef liefde en kan liefde ontvangen
• Ik luister en ik spreek met liefde
• Ik volg mijn innerlijke wijsheid
• Wij zijn allemaal met elkaar verbonden

• Alles zit in ons en alles is mogelijk

Vaardigheden waar De boom met vruchten aan werkt:

 • Creativiteit & nieuwsgierigheid
 • Inlevingsvermogen & medeleven
 • Zelfstandigheid & leiderschap
 • Moed & humor
 • Verantwoordelijkheid & doorzettingsvermogen
 • Samenwerking & flexibiliteit
 • Respect & acceptatie
 • Motivatie & veerkracht
 • Discipline & oplettendheid
 • Verwondering & verdraagzaamheid
 • Leergierigheid & vertrouwen

 

Extra informatie

Voor wie
Voor kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 in regulier en speciaal onderwijs.

Kosten
Het programma De boom met vruchten is verkrijgbaar in vijf verschillende pakketten. Klik hier voor de inhoud en prijzen.

Interesse/Contact

Wil jouw school een educatief programma aanbieden aan jullie leerlingen of wil je meer weten over De boom met vruchten? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je er heel graag meer over.
Susanne Danielson +31 6 222 151 30

CRKBO geregistreerd