Volg ons

Ieder kind is uniek, krachtig en talentvol

 

Kinderopvang & Buitenschoolse opvang

De regenboog zijn wij

De buitenschoolse kinderopvang (BSO) is een geweldige plek met aandacht en ruimte voor de beleefwereld van kinderen. Zónder concrete leerdoelen die moeten worden nagestreefd. Vrijheid, ontdekken en spelen zijn mooie ingrediënten die kinderen laten groeien en bloeien.

Als pedagogisch professional in de kinderopvang heb je de gelegenheid om daar aan bij te dragen. Je gunt ieder kind toch dat het zichzelf goed en mooi vindt, precies zoals het is. Dat het zich blij, gelukkig en zelfverzekerd voelt. Dat het zijn talenten mag ontdekken en ontwikkelen én dat het sociaal en betrokken mag zijn. Misschien was het zelfs je motivatie om te kiezen voor dit vak om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

Speciaal voor de BSO

Speciaal voor de BSO hebben we daarvoor het doe- en ervaringsprogramma De regenboog zijn wij ontwikkeld voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Het bestaat uit 8 workshops van elk 1,5 uur, afgerond met een muziektheaterstuk. In deze workshops leren kinderen in groepsverband dat ze mooi, leuk, krachtig, lief, uniek en wijs én dat we samen wij zijn.
De basis van het programma vormen het boek De boom zonder vruchten en de acht bijbehorende liedjes.

De boom met vruchten

In acht stappen samen van ik met jou naar wij

Een stevig ik ontwikkelen

Liefdevolle en constructieve relaties opbouwen

Ontdekken dat wij en samen zijn de sleutels tot welzijn en geluk

Zelfstandigheid – moed – verantwoordelijkheid – vertrouwen – veerkracht – creativiteit.

Dit ben ik!

Mededogen - verdraagzaamheid - humor – flexibiliteit – nieuwsgierigheid – inlevingsvermogen.

Dit zijn jij en ik!

Samenwerken – betrouwbaarheid – respect - leiderschap – motivatie – oplettendheid – verwondering.

Dit zijn wij!

Wat doet het programma?

Het ontwikkelt een stevig ’ik’

Het laat kinderen ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze denken

Het leert kinderen gezonde relaties opbouwen (‘jij en ik’)

Het laat kinderen vaardig, aardig en waardig zijn voor zichzelf en de ander

Kinderen ontdekken dat ‘wij’ en samen de sleutels zijn tot welzijn, succes en geluk

Wat biedt het programma?

 

Het programma biedt een uitgebreid pakket aan materialen, activiteiten, oefeningen en opdrachten ontwikkeld vanuit de meervoudige intelligentie van kinderen. Het laat ze op een speelse wijze om stevig te staan. Ze ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze denken, én dat ‘wij’ en ‘samen’ de sleutels zijn tot welzijn, succes en geluk.

Als er een stevig ‘ik’ is en een gezonde ‘jij’ en ‘ik’, dan ontdekt het kind het ‘wij’ en beseffen ze dat pesten, buitensluiten, vergelijken, roddelen en kleineren van een ander stom is.

Naast creativiteit, oefeningen en visualisaties zijn ook muziek, zang en dans in het programma verweven. Het is zo ontwikkeld dat de workshops weinig voorbereiding vragen. Door de terugkerende, vaste opbouw van elk thema geeft het programma rust en herkenning voor zowel de pedagogisch professional als voor de kinderen. Het programma De boom met vruchten helpt ook kinderen die gebukt gaan onder (faal)angst, verdriet, boosheid, onzekerheden, pesten of sociale onzekerheden. Het helpt hen om goed om te gaan met tegenslagen en uitdagingen in het leven, vol zelfvertrouwen, zelfverzekerd en in balans.

De thema’s van De boom zijn gebaseerd op de zeven universele krachten, ervaringen en verlangens van ieder mens. Op zijn beurt is De Boom geïnspireerd op de Levensbronnen®, een gevierde coachingsmethode over persoonlijk leiderschap van volwassenen.

Wat heeft De boom met vruchten te bieden?

De Boom met vruchten biedt de keuze uit vier pakketten. De programma’s 1 t/m 3 kunnen volledig zelf uitgevoerd worden door de professionals binnen de BSO. Meer begeleiding en voorbereiding door onze stichting behoort tot de mogelijkheden. Dit altijd in overleg en tegen een nader te bepalen prijs op basis van de wensen van de kinderopvang.

 

Pakket 1: 8 workshops á 1,5 uur.

Kant en klaar doe- en ervaringsprogramma inclusief offline en online materialen. Dit pakket bestaat uit acht workshops met acht thema’s en acht ontdekkingen in acht stappen. Iedere stap gaat een laatje open met de handleiding en de materialen voor die fase. We behandelen telkens een nieuw, aanvullend en opbouwend thema.

Pakket 2: Muziektheaterstuk

In acht stappen maken alle kinderen en medewerkers samen een muziektheaterstuk, volgens compleet gebaseerd op alle workshops van De boom met vruchten. Compleet en volledig script inclusief handleiding decorbouw, kostuums en theaterattributen.

Pakket 3: Combinatie pakket 1 & 2

Bij dit pakket ga je als kinderopvang all-in met de 8 workshops aan de slag en met als afsluiting het muziektheaterstuk. Wil je optimaal gebruik maken van alle kennis en mogelijkheden, waardoor alles goed beklijft, kies dan vooral voor dit pakket!

Pakket 4: Muziektheaterstuk in één dag


Tijdens dit 1-daagse programma maken álle kinderen en medewerkers van de BSO samen een muziektheaterstuk, gebaseerd op alle workshops van De boom met vruchten. Iedere groep neemt dan een stuk voor haar rekening en de oudere kinderen ondersteunen de jongere kinderen.
Dit is een enorm leerzame en plezierige dag voor zowel de kinderen als de pedagogisch professionals! Onze professionals begeleiden het proces.

 

Extra mogelijkheden

De mogelijkheid bestaat tot een (eventueel virtuele) inhouse training van een dagdeel voor de pedagogisch professionals, ter introductie op het programma, de ingrediënten en de uitvoering.

 Naast deze pakketten bieden wij ook als extra trainingen aan op locatie en programma’s afgestemd op behoefte. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.