Volg ons

Teamlid stichting De boom met vruchten, Trainer Kindprofessionals en Coach de Levensbronnen.

Ik ben moeder en pedagoog, trainer en coach. Toen ik mij tijdens de zwangerschap van mijn dochter ging verdiepen in hoogsensitiviteit vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Ik ‘wist’ dat ik zwanger was was een hooggevoelig meisje, maar pas toen ik las dat hooggevoeligheid erfelijk is, begreep ik mijzelf ineens veel beter. Ineens begreep ik dat er meer mensen waren zoals ik, die overweldigd konden raken. Mensen die leven vanuit hun gevoel en ook een rijk gevoelsleven hebben. Mensen die via hun zintuigen en intuïtie heel intens hun leven ervaren. Die een rijke fantasie hebben, beeldend ingesteld zijn en die hoge pieken en diepe dalen kunnen beleven. Mijn kinderen leren mij ook om Bewust te Zijn. Zij zijn mijn grootste spiegels.

In mijn leven heb ik met veel passie zelf in het theater gestaan, gezongen en gedanst, om vervolgens zelf dans- en dramalessen te geven aan kinderen en jongeren in het onderwijs. En als pedagoog heb ik met veel plezier in verschillende rollen begeleiding gegeven aan ouders en kinderen, maar ook aan professionals en met vragen over opvoeden, (op)groeien en ontwikkeling.  Eerst bij de GGD op de afdeling jeugd, later als beleidsmedewerker en pedagogisch coach verbonden aan een kinderopvangorganisatie en nu als trainer en pedagogisch adviseur. Dankzij mijn ‘opvoeding’ op de theaterschool heb ik leren stoeien met emoties en gevoelens, ze mogen bekijken, voelen en gebruiken. Ik mocht mij inleven in de meest sprookjesachtige wezens en mij mee laten voeren met mijn fantasie. Naar werelden waar magie en wonderen bestaan. Mijn never never land. Dit is iets wat ik op school niet leerde.

In mijn opleiding tot Levenscounselor werd ik gelicenseerd Levensbronnen coach. Sinds 2016 heb ik in mijn praktijk Sensi Pedagogie al veel volwassenen en ouders mogen begeleiden met deze methode die op praktische wijze richting geeft aan je leven. Voor mijzelf waren de Levensbronnen levensveranderend. Mijn missie om kinderen de wijsheid en talenten die zij in zich dragen volledig te laten ervaren werden in deze reis zo visueel zichtbaar en bijna tastbaar. Om ze te laten voelen dat ze perfect zijn voor dat wat alleen zij hier kunnen brengen. Immers: “Wees jezelf, alle anderen zijn al bezet.” Dit geldt voor mij en dit gevoel gun ik aan alle kinderen van de wereld.

Ik zie hoe prachtig de kinderen van nu zijn en hoe geweldig zij kunnen voelen en intens het leven kunnen ervaren. Ik zie ook dat de huidige voorzieningen zoals kinderopvang en scholen, daar soms nog niet of onvoldoende op aansluiten. Er is zoveel meer dan alleen het aanleren van vaardigheden die worden getoetst met de cito-toets. Vaardigheden als spontaniteit, zelfvertrouwen, fantasie, inlevingsvermogen, verwonderen, (zelf)compassie, nieuwsgierigheid en autonomie. Dit is precies wat de stichting De boom met vruchten biedt en waarom ik me met zoveel liefde aan deze stichting sinds september 2022 heb verbonden aan deze stichting. Omdat dit zo nodig is voor de kinderen van nu en de volwassenen van later en het kleine kind in onszelf.