Volg ons

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting De boom met vruchten

Stichting De boom met vruchten
Valkeniersborch 41
3992 CH Houten

Email: info@deboomzondervruchten.nl
Website: www.deboomzondervruchten.nl
KvK Utrecht: 54381622
IBAN: NL42 RABO 0342 3392 65
Tel: +31622215130

Algemeen
Alle webpagina`s op deze site die u bereikt via www.spijkermat.com zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Eventuele onvolkomenheden kunnen zich toch voordoen. Comm On! kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie, respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Ruilen
De aangeschaft producten uit de webwinkel van www.deboomzondervruchten.nl kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de worden geruild. De enige voorwaarden zijn dat het product(en) onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Een CD waarbij de folie verpakking is geopend kan niet worden geruild. Bij het ruilen van het product is het belangrijk dat u de factuur van Bewust tot Rust wordt bijsluit. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Retourneren
Wanneer u een bestelling plaatst bij Bewust tot Rust krijgt u van ons de garantie dat u tevreden zal zijn met uw aankoop. Bent u toch niet tevreden dan kunt u zonder opgaaf uw producten binnen 14 dagen na ontvangst aan Bewust tot Rust retourneren.

De enige voorwaarden zijn dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt geretourneerd. De CD moet nog voorzien zijn van de ongeopende folieverpakking. Bij het retourneren van uw producten is het belangrijk dat u schriftelijk vermeldt op welk rekeningnummer wij uw geld kunnen terugstorten, de tenaamstelling van dit rekeningnummer en de woonplaats van de begunstigde. Sluit tevens de factuur van Bewust tot Rust bij in de verpakking.

Na ontvangst van de van producten zal Bewust tot Rust de aanschafprijs binnen 14 dagen op uw rekening terugstorten.

U verzendt uw producten naar:

Bewust tot Rust
Valkeniersborch 41
3992 CH Houten

Aansprakelijkheid
De op deze webpagina`s vermelde informatie met betrekking tot de aan- of verkoop en gebruik van de producten aangeboden door Bewust tot Rust gelieerde ondernemingen of onafhankelijke private en rechtspersonen waarmee Bewust tot Rust samenwerkt. Zij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die (in)direct voortvloeit uit het gebruik van hun producten en de informatie daaromtrent.

Levering
Uw bestelling wordt binnen 4 werkdagen verzonden. Als een product niet op voorraad is en de wachttijd langer dan 14 dagen is, krijgt de consument bericht en heeft hij recht de overeenkomst te ontbinden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Gebrekkig product
Koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden, of direct contact op te nemen met Comm On!. Zie voor adres en telefoonnummer kop Algemene Voorwaarden. Buiten de garantie valt: alle schade veroorzaakt door eigen toedoen.

Klachten
Heeft u klachten vertel het ons en bent u tevreden vertel het een ander. Klachten kunt u schriftelijk indienen bij Bewust tot Rust, T.a.v. de Directie, Valkeniersborch 41, 3992 CH Houten.

Nederlands Recht
Op alle overeenkomsten die gesloten zijn/worden met Comm On! is het Nederlands Recht van toepassing.